ООО Научно Производственная Компания
«Карбо и Крепь»

Адрес: 01013, г. Киев, ул. Деревообрабатывающая, 5\330

e-mail: i.b.t@carbokrep.com.ua

Тел: +38 099 222 02 50.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про виникнення особливої інформації

ПрАТ «Карбо та Кріплення»

І Загальні відомості

  • Повне найменування емітента – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРБО ТА КРІПЛЕННЯ»
  • Код за ЄДРПОУ – 30354045
  • Місцезнаходження – 86193, місто Макіївка, вулиця Дорожна, 1 «Б»
  • Міжміський код, телефон та факс – 062-210-26-53(54)
  • Електронна поштова адреса – postmaster@carbokrep.com.ua
  • Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – www.carbokrep.com.ua
  • Вид особливої інформації – Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ Текст повідомлення

За рішенням Наглядової ради (Протокол № 7-2015 від 28.12.2015 р.) Приватного Акціонерного Товариства «Карбо та Кріплення» прийнято рішення подовжити строк дії контракту з Керуючим Хацько Володимиром Петровичем (Паспорт ВЕ 692103 виданий Харцизьким МВ УМВС України в Донецькій області 26.02.2002 року) до 31.12.2016 року.

ІІІ Підпис

  • Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  • Керуючий Хацько Володимир Петрович